Hvordan bruges slagge?

Brug af slagger kræver en anmeldelse til kommunen. Vi vil meget gerne hjælpe med at skrive anmeldelsen og vejlede i den konkrete sag.
Generelt er reglerne, at der ikke må trænge regnvand igennem slaggerne, og at slaggerne er udlagt over øverste grundvandsspejl. Derfor tætnes slaggerne med asfalt eller beton.

Slagger i anlægsindustrien

Anlægsopgaver kræver store investeringer, med slagger er du sikret en økonomisk gevinst i forhold til brug af jomfruelige materialer. Ved at anvende slagger som alternativ til fyldsand, råjord og stabilgrus, reduceres forbruget af de jomfruelige råstoffer, og vi er derfor med til at bevare den jord vi bor på.

Restproduktet kan anvendes til mange forskellige formål. Vi har hos Meldgaard erfaring med brug af produktet til vejarbejde og har leveret til bl.a. Svendborg motorvejen og Holstebro motorvejen. Til disse projekter bruges produktet primært som opfyldning af motorvejsramper. Udover vejarbejder anvendes produktet også som indbygningsmateriale i byggeprojekter i landbrugsbranchen. Her kan der være tale om staldbygninger, maskinhuse, plansiloer, veje og pladser.

Slagger som bundsikring

Slaggergrus har exceptionelle entreprenør- og bæremæssige egenskaber. Erfaringer fra vejbygning viser f.eks. at koblingshøjden, vejens opbygning af tilført materiale, på strækningerne med slagger kan reduceres fra ca. 110 cm til 80 cm. Herved spares der yderligere på de jomfruelige råstoffer.

Produktet er meget vejrbestandigt. Det betyder at det kan udlægges og komprimeres i perioder med meget nedbør grundet dets gode evne til at dræne vand.

Vi kan tilbyde slaggerne frit leveret i næsten hele Danmark. I landbrugsregi kan slagger bruges under stalde, plansiloer, gyllebeholdere, maskinhuse og halmlader.

KONTAKT OS ALLEREDE I DAG

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

KONTAKT