kornkurve

Kornkurve

Teknisk data

– til entrepenøren

Slagger indeholder gode entrepenør- og bæremæssige egenskaber og Meldgaard har stor erfaring med levering af slagger til anlægsopgaver, hvor anvendelsen har været succesfuld. Slaggens gode egenskaber er også bevist med forskellige forsøg, så som sigteanalyser, statisk pladebelastningsforsøg, sandefterfyldningsforsøg og vibrationsforsøg.

Forsøgs- og analyserapporter kan altid rekvireres ved henvendelse til vores konsultenter.

Kemiske analyser

I henhold til bekendtgørelsen om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejde skal slaggegrus overholde nogle krav til udvaskning. Disse analyser foretages på alt slaggegrus inden ibrugtagning.