ET GODT FUNDAMENT TIL VEJPROJEKTER

Midtjyske motorvej

Som led i udvidelsen af Brande motorvejen blev den oprindelige omfartsvej udvidet til motorvej. Det blev besluttet at anvende slagger som erstatning for naturlige råstoffer. Slaggerne blev brugt som indbygningsfyld i en motorvejsrampe over den nordlige jernbanebro og som stabiliserende lag under dele af motorvejen. Slaggerne blev derfor indbygget i lag op til 5 meter.

Regionschef Brian Madsen fra MJ Eriksson bekræfter slaggernes gode egenskaber:

”Det gode ved slagger er bæreevnen på nyligt udlagt slagger,
samt modstandsdygtigheden over for nedbør”.

Holstebromotorvejen

Arkil A/S vandt licitationen til arbejdet på motorvejsstrækningen mellem Aulum og Tvis. I den forbindelse søgte de tilladelse ved Holstebro kommune til at anvende restprodukter. Ansøgningen blev godkendt og arbejdet begyndte i 2015.

Enterpriseleder og projektchef Bo Nielsen fra Arkil A/S fortæller:

“Slaggen er et godt materiale at arbejde med, da det er let at komprimere på, og man kan hurtigt køre på det – selv med lastbiler.”

KONTAKT OS ALLEREDE I DAG

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi er altid klar til at hjælpe.

KONTAKT